මොකද්ද මේ සුර්ය කොරෝනාව …?

සුර්ය කොරෝනාවක් කියන්නේ මොකද්ද…? කොරෝනා යනු සූර්යයාගේ පිටත වායුගෝලයයි. එය සූර්යයාගේ දෘශ්‍යමාන “මතුපිටට” ඉහළින් කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් (සැතපුම්) විහිදෙන අතර ක්‍රමයෙන් අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය හරහා පිටතට ගලා යන සූර්ය සුළඟ බවට පරිවර්තනය වේ.

ආචාර්ය පියසාර ශිල්පාධිපති-

ආචාර්ය පියසාර ශිල්පාධිපති 1945 මාර්තු මස 19 වැනි දින සාරංගා ශිල්පාධිපති පියාණන්ට හා සව්වානි මෑණියන්ට දාව හත්කෝරළයට අයත් පොල්ගහවෙල ගම්පියසේදී මෙලොව එළිය දුටුවේය. මේ කාලය වනවිට පොල්ගහවෙල නර්ථන කලාවට නෑකම් කියූ පරදපුරක්ද බිහි වී තිබුණි. ගම තුළ නිරන්තරයෙන් ඇසෙන දවුල්, තම්මැට්ටම් හා